miércoles, 2 de noviembre de 2011

Doneu-nos una altra oportunitat!

Fa 3 anys es va començar a fer un mal ús dels servicis de l’institut ja que, en ells, es realitzaven gamberrades de tot tipus. Com a conseqüència d’aquestos fets, la direcció va decidir tancar tots els servicis del centre i obligar als alumnes a demanar la clau a consergeria donant nom i curs. Açò suposa una incomoditat per a tots els alumnes, ja que ho paguen uns per altres i a més els únics servicis oberts queden lluny de totes les classes.
A petició de l’alumnat de l’institut, ens agradaria que la direcció es plantejara la possibilitat d’obrir els servicis o, al menys, els del segon edifici perquè els alumnes que hi donen classe s’estalvien el camí.
Tampoc estaria gens malament que es ficaren espills i dispensadors de paper i sabó, malgrat el risc que açò suposa.